Krutý svet

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Oliver Adamec

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aj ony majú právo na život. Neznečisťujme ich prostredie!