Kedysi tu boli polia

Pred pár rokmi boli na mieste priemyselného parku polia a lúky. Dnes sa sem nosí príroda v kvetináčoch.

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Veková skupina

15-18

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: