Keď čistota znečisťuje

Všetci používame pracie a čistiace prostriedky, ktoré sú balené v plastových obaloch. Správať sa ekologicky nekončí len ich separovaním.  Výroba a likvidácia týchto obalov má negatívny vplyv na životné prostredie. Jedným zo spôsobov ako šetriť prírodu je nákup čapovanej drogérie, ktorá minimalizuje tvorbu odpadov.  Aj malou zmenou svojich návykov, môžeme spolu dosiahnuť veľký výsledok.

Meno autora/autorov

Lenka Adámková, Veronika Leitnerová, Viktória Mrvová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: