Keď čistota znečisťuje

Súťaž: 
Litter Less

Všetci používame pracie a čistiace prostriedky, ktoré sú balené v plastových obaloch. Správať sa ekologicky nekončí len ich separovaním.  Výroba a likvidácia týchto obalov má negatívny vplyv na životné prostredie. Jedným zo spôsobov ako šetriť prírodu je nákup čapovanej drogérie, ktorá minimalizuje tvorbu odpadov.  Aj malou zmenou svojich návykov, môžeme spolu dosiahnuť veľký výsledok.

Meno autora/autorov: 
Lenka Adámková, Veronika Leitnerová, Viktória Mrvová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov