Kde nájdem zrkadlo?

Detská kreatívna myseľ už berie odpad ako súčasť nášho života. Postavíme za pár rokov snehuliaka bez snehu?
 

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď