Kde nájdem zrkadlo?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Detská kreatívna myseľ už berie odpad ako súčasť nášho života. Postavíme za pár rokov snehuliaka bez snehu?
 

Meno autora/autorov

Eva Mančíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: