Kam zmizol traktor?

Ľudia si privlastňujú hocičo. No vrcholom nášho správania je, keď si začneme privlastňovať niečo tak hrozné a pritom tak každodenné ako je odpad. Pri takomto počínaní má aj nádej zviazané ruky.

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď