Jin Jang

Žiadny živočích, ba dokonca ani človek nebol stvorený na to, aby žil v harmónii s odpadom. Nedovoľme preto, aby sa stal našou každodennou súčasťou!

Žime v harmónii  s prírodou a nie v konflikte s ňou.

Meno autora/autorov

Nikoleta Potočková

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: