Jin Jang

Súťaž: 
Litter Less

Žiadny živočích, ba dokonca ani človek nebol stvorený na to, aby žil v harmónii s odpadom. Nedovoľme preto, aby sa stal našou každodennou súčasťou!

Žime v harmónii  s prírodou a nie v konflikte s ňou.

Meno autora/autorov: 
Nikoleta Potočková
Veková skupina: 
19-21
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom