To je ale úlovok!

Aj keď sú pavúky veľmi čistotné, náš odpad nevedia upratať. 

Meno autora/autorov

Marek Portášik

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: