To je ale úlovok!

Súťaž: 
Litter Less

Aj keď sú pavúky veľmi čistotné, náš odpad nevedia upratať. 

Meno autora/autorov: 
Marek Portášik
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča