Jablkový sad

Nová cesta potrebuje veľa miesta. Takže museli zrúbať jablkový sad.

Meno autora/autorov

Barbora Bednárová

Veková skupina

menej ako 11

Škola

ZŠ Dunajská Lužná, Školská 257/22, Dunajská Lužná

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: