'Idealistický' svet

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Tamara Pekarová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nemali by sme zatvárať oči pred vecami ktoré vieme, že nás môžu silno ovplyvniť a nikto iný ako my za to nemôže.