Globálne otepľovanie

Reportážny kontext/riešenie problému:

Globálne otepľovanie je hrozba pre krásy ako je tato.

Meno autora/autorov

Richard Vanko, Samuel Bagín

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: