Fejk zeleň

Súťaž: 
Enviro

Ľudia by mali používať a starať sa radšej o pravú zeleń ako ich napodobneninu.

Meno autora/autorov: 
Tomáš Otrubčák
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠP