Ešte chvíľu tu bude potok

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Jakub Benčo

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 13. Ochrana klímy
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Hladina vody v potokoch klesá, v moriach zase stúpa. Fotografia zachytáva moment, kedy jeden z dvoch vodných zdrojov v meste Nová Dubnica pomaly vysycháva a zostáva po ňom len odpad.