Ešte chvíľu tu bude potok

Ľudia si neuvedomujú, ako veľmi by si mali vážiť vodu. Aj malé vodné toky, akým je napríklad Kolačanský potok v Novej Dubnici, si zaslúži našu pozornosť. V celom meste pretekajú len dva vodné toky, pričom oba majú problémy s hladinou vody. Kvôli vysokým teplotám a zavlažovaniu záhrad sa strácajú oba potoky. Nakoniec po nich zostane len odpad, ktorý už potok odniesť preč nestihol. 

Fotografia bola vytvorená v Novej Dubnici. 

Meno autora/autorov

Jakub Benčo

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 13. Ochrana klímy
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Hladina vody v potokoch klesá, v moriach zase stúpa. Fotografia zachytáva moment, kedy jeden z dvoch vodných zdrojov v meste Nová Dubnica pomaly vysycháva a zostáva po ňom len odpad.