Donútený v putách

Reportážny kontext/riešenie problému:

Sme nútení jesť, čo nám ponúkajú. Len zopár z nás sa vie vzoprieť trendom a vymaniť sa z pút. 

Meno autora/autorov

Jozef Močko

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: