Čo dýchame?

Vzduch. Nevidíme ho, nevieme ho chytiť, často ho ani nevnímame, ale život bez neho nie je možný. Toto „vydychujú“ komíny  domčekov celej doliny. Čo teda vdychujú ľudia?

Meno autora/autorov

Tamara Omámiková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: