Čo budeme Ž(r)AŤ?!

Reportážny kontext/riešenie problému:

Podľa hesla: Čo budeme siať, to budeme Ž(r)AŤ.

Príroda sa dokáže vyrovnať so smrťou, ale nie s plastmi. 

Meno autora/autorov

Barbora Svitková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Život na pevnine je veľmi krátky. My sa pominieme, no po nás zostanú "ozdoby" o ktoré nemá nik záujem.