Cesta namiesto pola

Na okraji pola zrúbali stromy pre novu cestu do Bratislavy. Zničili pôdu.

Meno autora/autorov

Barbora Bednárová

Veková skupina

menej ako 11

Škola

ZŠ Dunajská Lužná, Školská 257/22, Dunajská Lužná

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: