Cesta k zeleni je cesta nádeje

Stromová aleja znázorňuje cestu, ktorá je bez smetí. Nájdu sa ešte takéto miesta, ktoré sú čisté a dávajú nádej. Ľudia by mali zachovať takéto miesta aj pre ďalšie generácie, ktoré pri súčasnom nakladaní s prírodou majú len malú nádej niečo také zažiť.

Meno autora/autorov

Nina Šípková

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: