Cap kráľom

Súťaž: 
Litter Less

 Naša spoločnosť vytvára veľa odpadu. Triedime ho, stláčame, vozíme a znova vyrábame výrobky. Koľko energie, koľko práce... Nebolo by rozumnejšie využívať na nápoje vratné fľaše? Správame sa ako taký cap v nerozumnom kráľovstve.

Meno autora/autorov: 
Ivan Milan Dinga
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves