Budeme piť zdravú vodu?

Súťaž: 
Litter Less

Voda je život, ktorý sme dostali do daru. Zamyslime sa nad tým, ako s týmto darom nakladáme. Akú generáciu chceme zanechať našej Zemi?

Meno autora/autorov: 
Natália Horváthová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola Jána Palárika Majcichov