Blahobyt?

Na miesto čaju horúca voda, suché buchty či mokré dosky na jedlo :) Na školské jedálne sa aj tak spomína s láskou. No zákulisie je oveľa horšie. Nie každý si uvedomí, aké veľké množstvo odpadu sa vyprodukuje za jeden deň len kvôli tomu, že ohŕňame nosom a nič nám nie je dobré.
 

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď