Blahobyt?

Na miesto čaju horúca voda, suché buchty či mokré dosky na jedlo :) Na školské jedálne sa aj tak spomína s láskou. No zákulisie je oveľa horšie. Nie každý si uvedomí, aké veľké množstvo odpadu sa vyprodukuje za jeden deň len kvôli tomu, že ohŕňame nosom a nič nám nie je dobré.
 

Meno autora/autorov

Eva Mančíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: