Bezmocný

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Ema Dominová, Lucia Klučárová, Linda Töröková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Vybudovaním novej cyklotrasy a infraštruktúry k plánovanému cyklodomu, pri železničnej stanici v Trnave, sa zlepší nielen bezpečnosť cestnej premávky, ale aj život obyvateľov mesta, ktorí využívajú na prepravu bicykel. A v nemalej miere aj kvalita ovzdušia v tejto časti mesta.