Ako to zamaskovať?

Súťaž: 
Litter Less

Košské mokrade - vznikli v oblasti, kde je poddolované územie. Príroda si to zariadila sama. Pýtate sa, čo? Obnovil sa tu ekosystém a vrátili sa živočíchy.  A čo sme urobili my? Snažíme sa tu zahrnúť náš odpad a neporiadok... Podarilo sa nám spolu so starostom obce Koš, aby nákladiak svoj odpad nevysypal. Aj takýto malý úspech poteší...

Meno autora/autorov: 
Annamária Kurbelová, Eva Némethová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza