Koľko eur sa ušetrí, ak by sa zhasínalo v šatniach?

Zistili sme, že v oboch šatniach na telesnú výchovu u nás v škole žiaci niekedy zabúdajú zhasínať svetlá po odchode z miestnosti. Vypočítali sme že za rok žiarivky minú 313,2 kWh, čiže škola platí za obe šatne (každá šatňa má jednu žiarivku s príkonom 58 W) 37,58€ (približne 3 hodiny svietenia denne). Ak by sa svietilo iba ak sú tam žiaci (spolu približne 30 min.), žiarivky by spotrebovali iba 52,2 kWh, takže škola by platila iba 6,26€. Čo znamená, že by sa ušetrilo 31,32€.

Meno autora/autorov: 
Marcel Maňák, Matúš Zubo
Vek autora/autorov: 
14, 14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom