Foto workshop v Bratislave s Tomášom Halaszom

Meno autora/autorov

Tamara Eliašová, Mária Jánošíková, Michal Mazánik a Dávid Prekop

Vek autora/autorov

15

Škola

Súkromná ZŠ v Novej Dubnici