Vysoké Tatry pochované v betóne

Na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách vyrastajú stále nové viacposchodové budovy. Výstavba zasahuje do chráneného územia a narúša tatranský biotop.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Zastavané územie osady Štrbské Pleso je v dotyku s chránenými územiami v 4. a 5. stupni územnej ochrany TANAPu. Napriek tomu sa má rozšíriť o nové plochy s modernými viacposchodovými apartmánovými domami, obchodmi, kaviarňami a ďalšími doplnkovými službami. Mnohé vily patria súkromníkom, ktorí ich využívajú pre vlastné potreby počas dovolenkových sezón len pár týždňov v roku. Nebolo by oveľa prospešnejšie zamerať sa na zlepšenie kvality už existujúcich a často chátrajúcich objektov v tejto lokalite namiesto nákladnej a neekologickej výstavby nových?

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Spojenej škola Dominika Tatarku 4666/7 Poprad

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Výstavba vo Vysokých Tatrách zasahuje do území s vysokým stupňom ochrany. Narúša tým tatranský biotop a mení ráz krajiny.