Stále dokola

Opätovné používanie zaváraninových pohárov je jednoduchým spôsobom domácej cirkulárnej ekonomiky. Niektoré poháre môžu poslúžiť i niekoľko generáci.

Opätovné používanie zaváraninových pohárov je jednoduchým spôsobom domácej cirkulárnej ekonomiky. Niektoré poháre môžu poslúžiť i niekoľko generáci.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Domáce spracovanie darov záhrady, je dobré pre životné prostredie, ale má aj ďalšie výhody: zvyšuje sebestačnosť v časoch krízy a prináša radosť členom rodiny v podobe kvalitných zavarenín.

Meno autora/autorov

Nina Justusová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Domáca výroba a opätovné používanie obalových materiálov je zodpovednou spotrebou i výrobou a rozhodne prispieva ku kvalite zdravia a života rodiny.