Zmysluplná energia

V posledných mesiacoch, kvôli pandémii koronavírusu a dištančnému vzdelávaniu, trávili ľudia doma pri počítačoch a mobiloch omnoho viac času ako predtým. Stúplo aj množstvo spotrebovanej elektrickej energie. Rodina so šiestimi členmi sa rozhodla znížiť uhlíkovú stopu tým, že po vyučovaní trávili čo najviac času spolu bez mobilných zariadení.
Všetci doma viac čítali, čo im pomáhalo rozvíjať myseľ a zvyšovať inteligenciu.
Čas strávený vonku bol cestou, ako vyčistiť myseľ a prísť na iné myšlienky.
Vďaka spoločenským hrám im bolo veselšie, ale tiež rozvíjali rýchle reakcie a pozornosť.
Hrou na hudobný nástroj vydali trochu vlastnej energie a zároveň nabíjali pozitívnou energiou okolie.
Okrem úspory energie a zníženia uhlíkovej stopy, tým najväčšísom prínosom je spokojná rodina.
Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Spojená škola, ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Problémy zhoršenej kvality ovzdušia úzko súvisia s množstvom emisií, ktoré unikajú do atmosféry. Tieto emisie majú rôzny pôvod – od priemyselných a energetických, cez dopravu, až po zdroje z domácností. Tento fotopríbeh dokumentuje, ako sa dajú znížiť emisie a uhlíková stopa. Tým, že miesto elektrickej energie, ktorú by sme minuli na pozeranie TV, čas strávený na tablete, počítači a mobile, ktorý vďaka dištančnému vzdelávaniu aj tak vzrástol, minieme SVOJU energiu na čas s blízkymi a rodinou, pohyb a aktivity vonku. Zároveň takto strávený čas – s rodinou, pri hre, dobrej hudbe, knihe, či so zvieratkom, prispieva k duševnému zdraviu a obohacuje kvalitu života.