Vidiek zaplavený odpadkami

Dnes už v prírode nenájdeme čistú lúku, potok, či les. Namiesto toho sú tam kilogrami stavebného materiálu a odpadkov.
Čierna skládka
Znečistená voda
Odpad v lese
Meno autora/autorov: 
Nela Ficlová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Ochrana lesov a vodných tokov je dôležitá nielen pre zvieratá, ale aj pre nás ľudí.