Temná stránka zimného osvetľovania skleníkov

Asimilačné osvetlenie skleníkov je spôsob, ako zabezpečiť pestovanej zelenine podmienky rastu a zeleniny počas celého roku, teda aj v zime. Napriek využitiu studeného LED osvetlenia, ktoré je šetrnejšie, svetelný smog ním tvorený radikálne mení životné prostredie rastlinám a živočíchom (teda aj človeku), závislým od denného cyklu svetla a tmy a spôsobuje problémy - s oddychom, spánkom, ochranou pred predátormi. Tie majú dopad na zdravie. Paradoxne tak zelenina, ktorú ľudia pestujú pre zdravý životný štýl po celý rok, má negatívny dopad nielen na ich zdravie, ale rovnako aj na všetko živé v okolí niekoľkých km od zdroja osvetlenia. 
Nočná obloha 4.1.2022, v popredí pouličná lampa, vzadu asimilačné osvetlenie 7,2 km vzdialených skleníkov.
Obloha tesne pred polnocou, záber z iného miesta, 8,1 km vzdialenosť od skleníkov
Skleníky v dennom svetle. Postavili ich uprostred agrárnej krajiny, ľuďom, zvieratám a rastlinám v zhruba 10 km okruhu zmenili svetelné podmienky viac ako okolité mestá.
Okrem asimilačného osvetlenia používajú skleníky aj zber dažďovej vody a využívajú ju na závlahu.
Ich prevádzka spôsobila, že som si musela kúpiť nepriesvitné závesy, aby som mohla spať. Zvieratá a rastliny v okolí však takú možnosť riešenia nemajú.
Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková, Ella Radimská a Hana Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
16, 15, 18
Škola: 
OA Račianska, Bratislava a Gymnázium L.Novomestského, Bratislava, SOŠPG Bulllova, BA
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Svetelný smog je súčasťou života na pevnine a ohrozuje zdravie všetkého živého. Paradoxom je, keď sa používa na pestovanie zeleniny, aby jej bol dostatok čerstvej aj v zime,  za účelom zdravého životného štýlu. Okrem toho ročne priiemerne Slováci vyhadzujú až 100 kg jedla, ktorého veľkú časť tvorí práve zelenina.