Spoločnými rukami k životu

Mladí umelci z Košíc radi odkazujú pomocou tvorby na životné prostredie a jeho krásy. Často organizujú spoločné aktivity, kde sa o životnom prostredí rozprávajú, upevňujú vzťahy, no najmä spolu tvoria lepšie prostredie svojej školy a okolia. 
Študenti sa každý týždeň stretávajú a venujú sa rôznym školských témam z hľadiska životného prostredia.
Rozhodli sa prispieť škole a okoliu svojou tvorbou. Začali vyrábať prírodnú výzdobu.
Počas tvorenia pristupujú ku dielu a prírode s nehou a jemnosťou.
Do vytvorenej guľky pridali krásne rastliny. Všetko sa snažia robiť precízne. Foto: Katarína Léniusová
Posledné detaily a úsmevné chvíle. Môžu sa tešiť z toho, ako prispeli prírodným prvkom do svojho okolia.
Meno autora/autorov: 
Katarína Léniusová, Alexander Piršč
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
Léniusová : 17 rokov, Piršč: 18 rokov
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Spolu ako škola sa snažime študentov vzdelávať a učiť ich prispievaniu ku prírode práve tým, čo vedia najľepšie. Na našej škole prebieha krúžok životného prostredia, kde sa študenti môžu dobrovoľne zapojiť do rôznych aktivít. Veríme, že je to pre nich užitočný čas plný kreativity a rozhovorov o problémov klímy. Vytvorené diela ďalej putujú do priestorov našej školy alebo okolia a odkazujú na upcycling  a možnosti zveľadenia prostredia prírodou.