Nový druh odpadu

Naše mesto sa potýka počas lockdownu s novým druhom znečistenia. Počas prechádzok je vidieť na každom kroku papierové alebo plastové poháriky, prázdne plechovky ale PET fľaše z nápojov a rôzne jednorazové obaly z jedál. Tento stav spôsobilo zatvorenie reštaurácií, kaviarní, ktoré teraz predávajú nápoje a jedlá len cez výdajné okienka a naše mesto naň zareagovalo zvýšenou intenzitou vývozu nádob na komunálny odpad a zvýšenou intenzitou čistenia mesta. Je to však dostatočné riešenie?
Odpady na námestí
Plechovky
Preplnené smetné koše
Meno autora/autorov: 
Ella Klačanská
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Čo však začať každý od seba a neumiestňovať odpady do preplnených nádob na odpad a tieto by vietor následne nerozfúkal po našom okolí? Premyslieť, či je nutné vytvárať ďalší odpad nákupom takého nápoja alebo jedla.