Takto to vyzerá po dostavbe domu na našej ulici už vyše rok...

Tento odpad sú neodpratané zvyšky zo stavby rodinného domu, ktoré sa na vedľajšom pozemku váľajú už cez jeden rok. 

Meno autora/autorov: 
Ondrej Vida
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Určite to vplýva na estetiku danej ulice, vrhá zlý tieň na ostatné, upratané a krásne pozemky.