Nie je im to jedno

Aj keď zvieratá nevedia rozprávať ľudskou rečou, vedia veľa povedať.

Meno autora/autorov: 
Vanesa Samborská
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V prírode je veľké množstvo tzv. čiernych skládok, ktoré neohrozujú len zvieratá, ale aj ľudí. Bohužiaľ často sa stáva, že ľahostajnosťou ľudí trpia práve zvieratá.