Kolobeh

Kolobeh kompostu - spracovanie biologického odpadu z domácnosti.

Meno autora/autorov: 
Nina Justusová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Kompostovanie je spracovanie odpadu, ktoré je prístupné pre každú rodinu.