Čo to robíme s našimi lesmi?

Na Slovensku si ničíme a vyrubujeme lesy a tým meníme ráz našej prekrásnej krajiny.

Meno autora/autorov: 
Vladislav Miletskyi
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ak nebudeme mať lesy, kvalita nášho života i zdravia bude veľmi slabá, klíma a klimatické zmeny budú v neprospech človeka.