Čo čaká modrú planétu?

Pomohlo by Zemi či ľudstvu, keby videli do budúcna, čo čaká Zem? Správali by sme sa zodpovednejšie?

Meno autora/autorov: 
Daniel Prelovský
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ SNP Galanta

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 13. Ochrana klímy
  • 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ľudia vo vyspelých krajinách sme si mysleli, že hlad, vojny a choroby sa nás už netýkajú. Prišla pandémia COVID-19, vojna, strach o budúcnosť. Stále však je tu aj strach o budúcnosť modrej planéty, ktoré súviasia s klimatickými zmenami. Každý z nás môže prispieť svojou troškou, nielen triedením odpadu, šetrením vody, elektriny, paliva, chodiť pešo či na bicykli, vysádzať zeleň. Pomoc chudobným, či už ďaleko v Afrike zbierkami, zodpovedným nakupovaním oblečenia, ale aj pomoc tu blízko, napríklad ľuďom z Ukrajiny. Pomôže aj snaha aj o zodpovedné nakupovanie či znovupoužívanie z našej strany.