Prevzaté správy zo Slovenska

24.02.2020
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo 22. decembra na Portáli právnych predpisov MS SR materiál s názvom „Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti“. Ide o dokument určený na rokovanie Vlády SR, ktorý analyzuje slovenské zásoby kľúčových energetických surovín, ako sú ropa, zemný plyn, uhlie, či urán a možnosti ich využitia. Medzirezortné pripomienkové konanie, počas ktorého sa k materiálu môže vyjadriť aj široká verejnosť bolo stanovené od 22. decembra do 5. januára.
24.02.2020
Občianske združenie Za Matku Zem, iniciatíva Bratislava otvorene a o.z. Za zachovanie životného prostredia v Starom Meste s hrôzou sledujú, akým poburujúcim spôsobom bola bratislavská verejnosť oklamaná. Magistrát pod vedením Andreja Ďurkovského a mestské zastupiteľstvo uprednostnili komerčné záujmy súkromných spoločností pred kultúrou v meste a pred verejným záujmom.
24.02.2020
Park v južnej časti Námestia osloboditeľov v Košiciach je minulosťou. Barbarský, ale úradne povolený výrub sa udial sofistikovane, neohlásene a skryte za ďalším novým plotom, aby zbytočne nedráždil verejnosť.
24.02.2020
Vážený pán prezident, prelomte mlčanie a vyjadrite solidaritu s obyvateľmi Gazy. Niekoľko izraelských civilistov bolo zabitých aj ostreľovaním Hamasu. Aj oni a ich rodiny si zaslúžia vyjadrenie solidarity. Každý násilne ukončený ľudský život je tragédiou. Masaker sa však odohral v Gaze.
24.02.2020
O necelé dva týždne nás opäť čakajú komunálne voľby a nálada medzi ľuďmi sa zdá byť zase o niečo mizernejšia, ako minule. Tentokrát sa voľby stretnú temer presne so štvrťstoročím našej spoločnej snahy o demokraciu.
24.02.2020
Spravovanie vecí verejných nie je politickým bojom, nemôže sa zataviť ani 60 a ani 6 dní pred Voľbami. Ak nemá byť zajtra odpoveďou na otázku „ Čo môžem ešte spraviť pre lepšie vzdelanie mojich detí?“, ich vozenie do škôl v susednom Rakúsku, musím dnes nabrať odvahu a verejne podporiť štrajk učiteľov.
24.02.2020
Otvorený list rodičov žiakov ZŠ Tupolevova v Bratislave vyjadrujúci nespokojnosť so súčasnou situáciou v školstve, vyjadrujúci podporu požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov.
24.02.2020
Zatváranie očí a mlčanie veľkej väčšiny katolíckych veriacich a kléru malo v rokoch 1939-1945 tragické dôsledky. Vyústilo do najtragickejšej a najhanebnejšej udalosti slovenských dejín, masového okradnutia a vyvraždenia našich židovských spoluobčanov. Dnešné zatváranie očí, uší a úst slovenských katolíkov a katolíčok našťastie zatiaľ nie je tragédiou. Neviem ale, ako by slepotu, hluchotu a nemotu asi hodnotil Boh, pokiaľ by na ne odkiaľsi hľadel, hodnotil ich a súdil. Z ľudského pohľadu je pokrytectvo smutné.
24.02.2020
Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. v spolupráci s Nadáciou Pontis v októbri už po šiestykrát vyhlásila zamestnanecký grantový program T-Mobile pomáha komunite. Zamestnanci odporučili na podporu rekordný počet - 136 projektov mimovládnych organizácií. Z Fondu T-Mobile bolo v tomto grantovom kole prerozdelených 100 000 EUR. Podporu do výšky 1 400 EUR získalo 80 neziskových organizácií.
24.02.2020
Primátor Bratislavy spolu s väčšinou poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva „darovali“ bratislavčanom jeden z najhorších darov aký si mohli vymyslieť – likvidáciu Parku kultúry a oddychu.
17.02.2020

Dnes dopoludnia odovzdalo Lesoochranárske zoskupenie VLK Ministerstvu životného prostredia 62 602 podpisov pod hromadnú pripomienku k návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales.
Podpisy podporovateľov hromadnej pripomienky sú na 1413 stranách, pričom počtom podpisov ide o najväčšiu podporu hromadných pripomienok v histórii Slovenska.

Celá tlačová správa

čítať viac

14.02.2020

Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

----------Stanovisko LZ VLK----------

Ministerstvo životného prostredia v rámci predloženého návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales (predmetný návrh Nariadenia) navrhuje zrušiť prísnu ochranu jadrovej zóny existujúcej Národnej prírodnej rezervácie Morské oko,vyhlásenej v roku 1984. Jedná sa o samotnú vodnú hladinu jazera Morské oko, okolitých asi 20 hektárov lesných porastov, existujúce stavby a asfaltovú cestu.

čítať viac

05.02.2020

V dňoch 15. 1. – 22. 1. 2020 uskutočnila agentúra FOCUS reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov na tému lepšej ochrany prírody na Slovensku.

1013 respondentov odpovedalo na otázku: „V súčasnej dobe sú na Slovensku prírodné rezervácie, v ktorých sa vôbec neťaží, nepoľuje, nepoužívajú sa chemické látky a ani iným spôsobom sa nezasahuje, na rozlohe 1% územia Slovenska. Súhlasili by ste so zvýšením tejto rozlohy na 10% územia Slovenska, alebo nie?“

04.02.2020

Milí priatelia lesov, všetko je inak.
E-maily ničia naše lesy viac ako posielanie papierových listov.
Sadenie stromčekov nezachraňuje lesy.
O tom, o mýtoch a o rituáloch v ochrane slovenskej prírody bude hovoriť Juraj Lukáč, ktorý založil a vedie Lesoochranárske zoskupenie VLK už takmer 30 rokov.

Pozývame vás na 1. prednášku 26. ročníka zimného prednáškového cyklu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK už 13. februára (štvrtok) 2020 o 19.00 v prešovskej Christianii na Hlavnej 105.

čítať viac

29.01.2020

Filmový festival Jeden svet v Žiline - Stanica Žilina-Záriečie

Na Slovensku neexistujú chránené územia, v ktorých je vylúčená ľudská činnosť. VLK preto vytvára sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách majú rastliny a zvieratá možnosť žiť nerušený život bez zásahu človeka. VLK presadzuje aby takéto územia tvorili 10 % rozlohy Slovenska.

Radikálnu ochranársku avantgardu Evolučné lesy® odprezentuje v sobotu 1. 2. o 18.00 Peter Sabo / Lesoochranárske zoskupenie VLK. Vstup je voľný.

čítať viac

27.01.2020

Aby ste si nemysleli, že podporujeme prikrmovanie aj u divých vlkoch, uvedieme na pravú mieru:

Šifrovacia hra Sendvič, sobota 7.3. 2020 15:00-20:00

Účastníckym poplatkom môžete podporiť aj nás - Lesoochranárske zoskupenie VLK. A k dobrému pocitu z napínavej hry si pridajte aj dobrý pocit z pomoci lesom.

27.01.2020

Ovocie, zeleninu či bylinky vypestované na školskom pozemku je možné konzumovať, potvrdila nám to pani Doc. MUDr. Jane Hamade, PhD.,z Úradu verejného zdravotníctva (rozhovor nájdete tu: http://zelenaskola.sk/novinky/jahody-zo-skolskej-zahrady). Aj v škole si teda môžeme pripraviť jahodový koláč, džem či iné pochúťky z vlastnoručne dopestovaných produktov. Dnes si povieme, aký postup je potrebné dodržať, aby bola konzumácia potravín vypestovaných v školskej záhrade či v školskom sade legálna.

4 jednoduché kroky k jahodovému koláču zo záhrady do školskej jedálne:

1. Vyplníme formulár: Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu (formulár nájdete v prílohe tohto článku).

2. Jahody musia byť naše, preto priložíme: list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a pod. (tu je vyznačené miesto produkcie aj výmera).

3. Vyplnený formulár spolu s listom vlastníctva zašleme poštou alebo elektronicky na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu - RVPS (kontakty: https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php). Následne nám RVPS zašle registračné číslo. Registrácia je bezplatná.

4. Aby sme vedeli, čo sme jedli – zapisujeme si. Vedieme si evidenciu o dátume, druhu a množstve vypestovaného ovocia, zeleniny, byliniek či iných produktov. Forma nie je daná legislatívou - môžeme si vytvoriť elektronický dokument, písať do zošita atď. (pozn.: Množstvo vyprodukovaných potravín si priebežne kontrolujte podľa hodnôt uvedených vo formulári).

Príklad: 25. 6. 2020 – 5 kg jahôd na jahodový koláč, 100 g mäta – do mätovej limonády

Využívaním lokálnych a sezónnych produktov v školskej kuchyni znižujeme uhlíkovú stopu potravín a tým napomáhame k zníženiu dopadu klimatických zmien. Podporujeme miestnu ekonomiku v regióne a zachovávame tradície. Ako inšpirácia pri pečení vám poslúži aj príručka Staré sorty sú in, v ktorej nájdete množstvo receptov zo starých slovenských odrôd jabĺk či hrušiek. Príručka je voľne na stiahnutie: https://sadovo.sk/mnews/data/files/others/stare_sorty_prirucka_screen_final.pdf

Dobrú chuť Vám praje

tím Zelenej školy

Príloha:  oznamenie_o_registracii_na_priami_predaj_a_dalsie_spracovanie_produktov_rastlinneho_povodu.docx
30.12.2019

Stiahnuť, tlačiť, vylepiť,
kalendár od vlkov,
aby každý vedel ctiť,
život jedlí, bukov.

https://wolf.sk/files/dokumenty/propagacne/kalendar_vlk2020.pdf

Dobré baktérie v trakte i vašich príbytkoch a mnoho lesných zážitkov Vám do nového roka želá sova Klotilda a fúzač Ignác.

20.12.2019

Pekné Vianoce budú mať obyvatelia lesa na Čergove pod Soliskom, kde sme prikúpili ďalších 7,5 hektára. Vlčia a Evolučné lesy sa nám utešene zväčšujú.

22.11.2019

Rozbiehame naplno kampaň, pripájajú sa k nám i známe osobnosti. Všetko o petícii nájdete na www.vsetkoprenic.sk .

Cieľom je zozbierať 100 tisíc podpisov, pokiaľ možno do najbližších parlamentných volieb, aby sa petíciou musel zaoberať parlament. Zbierame iba fyzické, nie elektronické podpisy. Je to preto, pretože fyzický podpis má omnoho vyššiu váhu ako klik na internete. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú, a buďte naďalej s nami.

čítať viac