Dolná Poruba – čisto doma, špina v krajine

Vložil/a admin dňa 17.01.2016

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch a jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, vidíme slovenskú krajinu s množstvom nelegálnych skládok odpadu. Tie sú často navyše aj zarastené inváznymi druhmi rastlín, ktoré sa z týchto miest nekontrolovane šíria do okolitej krajiny.

Okolie obce Dolná Poruba, miesto svojho bydliska, skúmala Mladá reportérka pre životné prostredie Lenka Suchá. Počas pravidelných prechádzok po okolí obce sa stretáva s pozitívami a negatívami krajiny, ktoré vplývajú na kvalitu životného prostredia. Zistila, že divoká, resp. nelegálna skládka sa nachádza v k.ú. (katastrálnom území) obce Dolná Poruba, v časti, ktorú nazývajú „U SUCHÝCH“, vzdialenej od krajského mesta Trenčín cca 25km. K miestu je možné dostať sa nasledovne: prejsť ulicou Milošová, potom poľnou cestou k lesíku a tu sa narazí na skládku. Rokmi skládka nadobudla väčšie rozmery. Je tam odpad, ktorý sa tak ľahko nerozpadne.

O alarmujúcom stave skládky Mladí reportéri informovali obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube. Následne v spolupráci s poslancom obecného zastupiteľstva p. Suchým žiadali i o jej odstránenie a odovzdanie odpadu na zneškodnenie a zhodnotenie. Bolo prisľúbené, že sa tak stane v najbližšom čase.
Obyvatelia obce všetci čakajú na ten deň, kedy budú mať krajšiu cestičku k lesíku a budú môcť povedať: „Čisto doma, čisto v prírode“.

Lenka Suchá, 16rokov, študentka 2. ročníka študijného odboru agropodnikanie – kynológia Strednej odbornej školy v Pruskom

 


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

 

Priložené obrázky
Dolná Poruba – čisto doma, špina v krajine
Dolná Poruba – čisto doma, špina v krajine
Dolná Poruba – čisto doma, špina v krajine