Zem plače! Ešte stále jej pomáhame?

Bežný nákup, Autor: Ema Ižvoltová
S nákupnu taškou domov, Autor: Ema Ižvoltová

Autorka sa zaoberá problematikou nákupných sáčkov. Navrhne riešenie. 


Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: