Workshop 2023: Mladí reportéri tvorili na južnom Slovensku
Mladí reportéri tvorili v teréne na južnom Slovensku. Autorka: Klaudia Medalová

Workshop 2023: Mladí reportéri tvorili na južnom Slovensku


Mladí reportéri tvorili v teréne na južnom Slovensku. Autorka: Klaudia Medalová
Biodiverzita, lužné lesy či zachovanie vody v krajine. Aj týmto témam sa venovali Mladí reportéri pre životné prostredie na tradičnom júnovom workshope, tentokrát vo Veľkom Mederi. Pod vedením skúsených profesionálov naberali nové reportérske vedomosti priamo v teréne.

Ako každý rok, víťazi národného kola súťaže Mladých reportérov sa stretli na praktickom workshope, prvýkrát však na juhu Slovenska. „Tešil som sa na super partiu ľudí a nové známosti,“ povedal Lukas Vyhnalík, ktorý je v programe už tretí rok. Ešte v deň príchodu si vylosovali témy a pripravili základy na príspevky. Reportéri prišli z rôznych kútov Slovenska, niektorí tvoria príspevky do súťaže už niekoľko rokov, iní tu boli po prvýkrát.

 
 
Priamo v teréne zbieralo 34 účastníkov materiál do svojich výstupov a spoločne ho v malých tímoch spracovali do článkov, fotiek a video reportáží. „Účastníci sa hlavne naučia pracovať s lokálnymi témami a vyťahovať si z toho, čo im lektori porozprávajú,“ hovorí Barbora Zubová, pedagogička zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici.
 
Hlavný bod programu bola celodenná exkurzia na Veľkolélsky ostrov, na ktorom ich sprevádzala lektorka Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho združenia (BROZ). Cestou im rozprávala o dôležitosti pastvy a chove zvierat na ostrove, aj o hlavových vŕbach. Reportéri sa od nej dozvedeli, že tieto stromy majú regeneračnú schopnosť, pretože po vyrezaní konárov znovu vyženú nové výhonky. „Pozreli sme si bociany, spýtali sa pár otázok a dozvedeli veľa dôležitých informácií,“ opisovala exkurziu Monika Ihringová z CZŠ Narnia v Bratislave. Ďalšou zastávkou bolo Stredisko enviromentálnej výchovy Dropie, kde si reportéri mohli pozrieť ich areál, v rámci  ktorého videli hmyzí hotel, prírodnú záhradu a mohli sa prejsť cez pocitový chodník. Spoločne s ekosozológom Kristiánom Bacsom zakrúžkovali lastovičie mláďatá. V nasledujúci deň témy spracovávali do reportáží a hotové príspevky na záver odprezentovali.
 
 
Výstupy z workshopu budú uverejnené na stránke programu www.mladreporteris.sk. Priamo z terénu reportéri publikovali krátke statusy na sociálne siete pod heštegom #YREworkshopMeder2023. „Vidím veľký zmysel v komunikácii témy ochrany prírody širokej verejnosti,“ uzatvorila Andrea Froncová.

Ako každý rok, víťazi národného kola súťaže Mladých reportérov sa stretli na praktickom workshope, prvýkrát však na juhu Slovenska. „Tešil som sa na super partiu ľudí a nové známosti,“ povedal Lukas Vyhnalík, ktorý je v programe už tretí rok. Ešte v deň príchodu si vylosovali témy a pripravili základy na príspevky. Reportéri prišli z rôznych kútov Slovenska, niektorí tvoria príspevky do súťaže už niekoľko rokov, iní tu boli po prvýkrát.

Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková, Andrea Takácsová, Lukas Vyhnalík, Oliver Brunner
Vek autora/autorov: 
14-15
Škola: 
ZŠ Karola Kuffnera, Sládkovičovo. SPŠE Hálova 16. Konzervatórium J. L. Bellu B. Bystrica.