Vzácne druhy bojujú o prežitie
Iskerník trpasličí zachránil TANAP pred veľkým developerským projektom. Zdoj: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183305

Vzácne druhy bojujú o prežitie


Iskerník trpasličí zachránil TANAP pred veľkým developerským projektom. Zdoj: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183305

Aj malá rastlina dokáže zastaviť veľké developerské projekty. Ako je to možné?

V TANAP-e má svoje miesto na život okolo 1300 druhov rastlín. Jedna z nich, iskerník trpasličí (Ranunculus Pigmeus), prežíva od doby ľadovej do dnešných dní len na štyroch lokalitách, kde sa drží sneh do neskorého leta. S postupným otepľovaním dochádza k skoršiemu roztápaniu snehu, čo umožňuje iným druhom obsadiť jeho miesto. ,,Ďalší osud tejto vzácnej rastliny budú ochranári len sledovať. Nakoľko sa nachádzame v 5.stupni ochrany, volíme bezzásah," priblížila botanička a ochranárka Blažena Sedláková. 

 

 

 Zo vzácnych druhov živočíchov hovorila aj o lososovitej rybe sih maréna (Coregonus Maraena), ktorá žije na Slovensku len v Štrbskom plese. Na svete sa nachádza ešte v niektorých alpských plesách. U nás je však geneticky najčistejšia, práve preto je vzácna. Ohrozená je aj z dôvodu zmeny hydrologického režimu, ktorý spôsobuje vysychanie plies a taktiež zmenou teploty vody. „Výskyt tejto rybky v plese, ktoré nie je prepojené s riekami a vzniklo roztopením ľadovca, je dodnes aj pre odborníkov malým zázrakom. Zachovajme ho pre ďalšie generácie,“ apeluje ochranárka.

 

 

Chránené druhy fauny aj flóry sú okrem otepľovania ohrozené aj plánmi developerov, ktorí sa snažia prilákať viac turistov do oblasti národného parku. Projekty výstavby často zasahujú do areálu výskytu chránených druhov, čím znemožňujú ich prežívanie. Zároveň priťahujú do ich prirodzeného prostredia davy ľudí. Ochrana biotopov slovenskou legislatívou je v praxi ťažko vymožiteľná, a tak je národný park čím ďalej, tým viac zastavaný. Našťastie, vzácne druhy nadnárodného významu majú celoeurópsku ochranu, ktorá je spravidla rešpektovaná. Plánom výstavby tak často dokáže zabrániť práve malá nenápadná rastlinka, alebo drobný vzácny živočích. 

 

 

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková
Vek autora/autorov: 
-