Vysychavé toky a ako môžeme chrániť naše životné prostredie

Meranie hĺbky na vysychavom toku v Adamovských Kochanovciach. Autor: Katarína Devánová

Mnohých z nás, ktorí máme blízky vzťah ku prírode, v detstve zaujímali potoky a živočíchy, ktoré v nich žijú. Aká je radosť, v horúcom lete ochladiť sa prechádzaním v chladnej vode a popritom pozorovať prírodu navôkol. V dnešnej dobe však už takúto možnosť nemusí ponúkať každý potok, keďže niektoré z nich sú vysychavé - čo znamená, že tečú len na jar a na jeseň.

Skoro každý vie, čo sú to klimatické zmeny, ale málokto tuší, že ovplyvňujú aj vysychanie tokov v Strednej Európe. V takýchto tokoch sa môžu nachádzať len živočíchy, ktoré dokážu prežiť obdobie ich vyschnutia.

Tieto živočíchy bežne žijú aj v nevysychavých tokoch, ale dokázali sa za pomerne krátku dobu prispôsobiť zvláštnym podmienkam tých vysychavých. Ak budeme skúmať tieto živočíchy spolu s podmienkami ich prostredia, zistíme, že vysychavé toky sú síce menej druhovo bohaté ako tie nevysychavé, ale ako bolo zistené pri skúmaní toku v Adamovskej doline v Bielych Karpatoch, živočíchy v nich sú schopné dostať sa z potoka do bezpečia vždy o pár dní skôr, ako potok vyschne. Tento poznatok bol použitý aj na súťažnú prácu vrámci biologickej olympiády.

Takže tak, ako existujú organizmy, ktoré sú indikátormi dobrého životného prostredia, tak vo vysychavých tokoch sú živočíchy, podľa ktorých početnosti sa dá určiť, či potok už začína vysychať, aj bez sledovania zmien v toku vody.

Toto je ešte jeden z tých príjemnejších príkladov toho, ako na nás vplývajú klimatické zmeny. Ostatné už väčšinou nie sú také lokálne a nepríjemne zasahujú celý svet. Preto by bolo dobré, aby sa ľudia začali viac zaujímať o svoje okolie a neničiť ho ako doteraz, napríklad porušovaním ozónovej vrstvy, reguláciou tokov, alebo nadmernou ťažbou dreva.

Mladí ľudia aj deti tiež môžu prakticky pomôcť pri ochrane prírody napríklad tým, že nebudú jesť výrobky s palmovým olejom alebo morské ryby. Pri ich získavaní sa ničia obrovské prírodné hodnoty. Ďalej môžu pomáhať aj pri udržiavaní zaujímavých biotopov, alebo pri prenášaní žiab cez cestu, aby sa bezpečne dostali k liahniskám.


Meno autora/autorov

Peter Deván

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aj pes sa chce ochladiť v potoku. Autor: Peter Deván
Potočník a pošvatky vylovené z Adamovského potoka. Autor: Peter Deván