Vysádzanie stromčekov

Krátke školenie pred výsadbou

Zelená škola, ktorej prioritnou oblasťou je ZELEŇ. Študenti dubnického gymnázia priložili ruku k dielu a pričinili sa o zazelenenie nášho regiónu, našej Zeme.

Všetci vieme, ako je pre nás životné prostredie dôležité. No aj napriek tejto skutočnosti si ho stále viac a viac ničíme.

A preto sa kolégium Zelenej školy Gymnázia v Dubnici nad Váhom rozhodlo, že nadviaže kontakt s dubnickým urbariátom a zorganizovalo s jeho predsedom - pánom Vankom -  Jozefovské vysádzanie stromčekov.

V sobotu 19.3. 2016 sa žiaci vybrali do Kolačína nad vrch Markovica, kde bolo potrebné podľa pána Vanka, obnoviť mladý porast. „Je dôležité, aby sa zalesňovalo, umelá obnova porastu je pomocou človeka lesu. Človek stromy  vyrubuje, musí ich i vysádzať,“ uviedol predseda urbariátu.  

Po krátkom zaškolení ako stromčeky sadiť, začalo 10 študentov a pani učiteľka Bežáková  so sadením. Vysadilo sa viac ako 200 stromčekov – smrekovcov opadavých. Keďže boli všetci šikovní a usilovní, netrvalo im to ani 3 hodiny.

Smrekovce sú ihličnaté stromy z čeľade borovicovité, ktoré na rozdiel od iných ihličnatých stromov na zimu opadávajú a môžu dorásť do výšky až 50 metrov.

Do akej výšky stromčeky podrastú do konca ich štúdia? O päť rokov, v maturitnom ročníku, sa na miesto, kde boli stromčeky vysadené, skupinka študentov vráti. Budú zvedaví na to, ako stromčeky zmenili tvár krajiny.  

                                                                                                

Krátke školenie pred výsadbou

Sadilo sa i v kamenistom teréne

Meno autora/autorov

Klaudia Galková

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom
Sadilo sa i v kamenistom teréne