Vplyv vetrania na zdravie študentov
Vetrajme v triede radšej kratšie a intenzívnejšie. Autorka: Cintia Izabela Mrvová

Vplyv vetrania na zdravie študentov


Vetrajme v triede radšej kratšie a intenzívnejšie. Autorka: Cintia Izabela Mrvová

Počas zimných období dochádza v mnohých triedach v  dôsledku nižších teplôt k nepravidelnejšiemu a obmedzenejšiemu vetraniu (študenti sediaci pri oknách majú častokrát problém s otvorenými oknami). ,,Ako sa dokáže zmeniť teplota a koľko oxidu uhličitého vydýcha 21 osôb v jednej učebni 6 m×9 m počas 45 minút?“ Je otázka na základe ktorej sme uskutočnili pozorovanie.

Ako prvé sme zisťovali, koľko CO2 vydýchne 20 žiakov a 1 učiteľ za 45 minút vyučovacej hodiny. Počas pozorovania sme zaznamenali vzostup oxidu uhličitého. Na začiatku hodiny bolo ppm(parts per million) v hodnote 982 a na konci 1828. Takéto vysoké hodnoty neprospievajú ľudskému telu. 

Pocit ťažkého a vydýchaného vzduchu spôsobuje zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší. Zdravá hodnota oxidu uhličitého na človeka je do 1000 ppm. Ak hodnota dosiahne 1200 - 1500 ppm ľudia vnímajú vydýchaný vzduch, môžu začať aj zdravotné ťažkosti. Pri 1500 - 3000 ppm môžu cítiť únavu, ale aj ospalosť. 

O koľko stúpne teplota počas vyučovacej hodiny? Čo produkuje teplo?

Vysoké. ale ani nízke teploty v miestnostiach nie sú prospešné pre ľudský organizmus. Vysoké teploty môžu spôsobovať vyčerpanie, bolesti hlavy, závrate, malátnosť až bezvedomie. Príznaky môžu byť aj zmeny v emóciách, sklony k podráždenosti. Nízke teploty však zapríčiňujú vznik vírusov a baktérii. Kvôli tomu dochádza k infekčným ochoreniam. Ochladenie nevplýva dobre na oblasť hlavy človeka, po fyzickej (migrény, zápaly očných slizníc, zápaly uší, …) alebo psychickej (vyčerpanie, nespavosť, podráždenosť až depresívne stavy) stránke.

V triede sme pozorovali mierne stúpnutie teploty z 23,3 °C (na začiatku) až na 25°C na konci hodiny.

Ako vetrať bez toho, aby výrazne klesla teplota prostredia? Aké je efektívne vetranie? 

 Vetrať by sa malo v pravidelných intervaloch. Prebiehať by malo krátko a prievanovo. Vzduch v prostredí sa vymení, avšak teplota stien a predmetov ostane nezmenená, čím sa teplota prostredia rýchlo obnoví. Zabránime tím predčasnej únave, bolesti hlavy či sťaženému dýchaniu a zároveň znižujeme náklady na vykurovanie.

Meno autora/autorov: 
Cintia Izabela Mrvová, Simona Galbavá
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom