Vážne sa chceme pripraviť o hviezdy nad našimi hlavami?

Verejné osvetlenie autor: Laura Partiková
A hviezdy nikde... Autor: Laura Partiková

Vážne sa chceme pripraviť o hviezdy nad našimi hlavami?

V deväťdesiatych rokoch, keď Los Angeles zasiahol obrovský výpadok elektrického prúdu, na linku 911 volali vystrašení občania, ktorí nahlasovali zvláštne oblaky a farebné útvary na oblohe. V skutočnosti videli mliečnu dráhu a oblohu bez svetelného smogu po prvý raz v ich životoch. Takýto osud by mohol ohroziť aj ľudí na Slovensku.

Svetelný smog vzniká kvôli nesprávnemu hospodáreniu so svetlom. Štandardne by mali svietidlá svietiť len kolmo pod seba. V dnešnej dobe však existuje veľa svietidiel, ktoré svietia tam, kde nemajú, a svetlo sa potom rozptyľuje do okolia. Hlavným dôvodom vznikania svetelného smogu je nesprávny výber lámp. Ide hlavne o verejné osvetlenie, keďže pouličných lámp je najviac. Najnesprávnejším typom lampy je guľová lampa, ktorá nesvieti na miesta, kam by mala. Svetlo je tak rozptýlené do ovzdušia a pod lampou je tma.

Rast svetelného znečistenia

Posledné merania prinášajú znepokojujúcu predpoveď rastu svetelného znečistenia. Vedecké štúdie dokázali, že ak sa bude jas naďalej zvyšovať, o 30 rokov už nebude možno vidieť Mliečnu dráhu ani zo Slovenska. Noc tak, ako ju poznáme, bude už len našou spomienkou  a o hviezdach budeme deťom len rozprávať. Proti tomuto sa rozhodli bojovať viaceré krajiny. V roku 2001 v Kanade v meste Calgary vymenilo všetkých 49 000 svietidiel.

Ako s touto situáciou bojujú na Slovensku?

Viaceré mestá pristúpili k rekonštrukcií verejného osvetlenia. V Novákoch vymenili všetky guľové lampy za moderné LED svietidlá so zabudovaným regulátorom , ktorý umožňuje automaticky meniť intenzitu osvetlenia. Hlavným dôvodom bola energetická úspora, ale reguláciou jasu sa dosiahlo zníženie svetelného smogu. Nie každá prestavba vedie k zlepšeniu tohoto problému. „Svetelné znečistenie je naším najväčším nepriateľom,“ hovorí pán Fabian Fantura, riaditeľ hvezdárne v Handlovej . „Nám v hvezdárni sa podmienky znečistenia rapídne zhoršili po prestavbe námestia. Svietidlá sú síce super moderné, ale je ich oveľa viac a absolútne nezohľadňujú rozptyl svetla na oblohu.“

Zdravotné riziká

Svetelné znečistenie sa spočiatku môže zdať ako nevinný problém,  ale jeho existencia postihuje všetkých:„ Svetelné znečistenie je novým prvkom zasahujúcim do života ľudí. Pokojný spánok je nutný na regeneráciu organizmu. Regenerácia v tme je rýchlejšia o 1 - 2 hodiny,“ ozrejmil Rapavý.

Toto žiaľ, ale nie je jediný dopad. Tým, že svietime do nepotrebných smerov, zbytočne míňame elektrickú energiu a prispievame tak k produkcii skleníkových plynov, ktoré sú zodpovedné za globálne otepľovanie.

 

Chceme vidieť hviezdy!

 Mladí reportéri,  prievidzkého gymnázia sa k tejto problematike postavili nebojácne. Zaujímala ich možnosť spomalenia šírenia až úplne odstránenie  svetelného smogu. Pán riaditeľ im to však vysvetlil: „V miestach, kde sa sústreďuje ľudská populácia sa to dá obmedziť , ale ťažko odstrániť. Zatiaľ je ľudský druh na takom stupni svojho technologického a duchovného vývoja, že to svetlo potrebuje.“ 

 

 

 


Meno autora/autorov

Laura Partiková, Nina Mokrá

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: