Trenčianske Teplice majú eko-pomocníka
Smart kontajner Mr. Fill. Solárne napájaná technológia umožňuje ekologicky lisovať odpad, vďaka čomu je množstvo odpadu v nádobe päťnásobne vyššie,

Trenčianske Teplice majú eko-pomocníka

Na konci pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach bol v septembri v roku 2020 inštalovaný inteligentný samolisujúci kontajner – Mr. Fill. Ak sa osvedčí, môžu v budúcnosti v meste pribudnúť viacerí takíto eko-pomocníci.

Vedenie mesta privítalo návrh firm ELKOPLAST SLovakia s.r.o., ktorá kontajner poskytla do bezodplatného prenájmu, mesto kontajner osadilo a stará sa o jeho údržbu. „Tešíme sa tejto spolupráci a veríme, že aj vďaka kontajneru Mr. Fill budú verejné priestranstvá v Trenčianskych Tepliciach čisté a bez odpadkov,“ povedala primátorka mesta pri osadení a spojazdnení kontajnera.

Odpadkový kôš Mr. Fill funguje na základe inteligentnej solárne napájanej technológie, ktorá umožňuje ekologicky lisovať odpad – množstvo odpadu v nádobe je päťnásobne vyššie, ako v nádobe obyčajného kontajnera s rovnakými rozmermi.

Používanie  a naplnenie kontajnera sa pravidelne kontroluje pomocou aplikácie Smart Waste Manager (ku ktorej majú prístup  len poverení pracovníci mestského úradu), aby v kontajneri bolo vždy miesto pre odpadky. Pomocou tejto aplikácie sa dá Mr. Fill aj uzamknúť. Technické služby kontajner vyprázdňujú, akonáhle sa naplní na 80%. Momentálne, mimo sezóny (vďaka COVID-19), sa vyprázdňuje priemerne jedenkrát za mesiac.

Od spojazdnenia Mr.Fill uplynulo pol roka a zatiaľ sa nevyskytli  žiadne problémy a neboli potrebné žiadne opravy. „O ďalší kontajner zatiaľ mesto nemá záujem, nakoľko obyvatelia a návštevníci si najskôr musia zvyknúť na používanie súčasne funkčného Mr.Fill, ale ak by sa po skončení pandémie začal využívať častejšie, nie sú námietky pre zapožičanie druhého kontajnera, “ dodáva viceprimátorka Mestského úradu.

Samolisovací odpadkový kôš Mr. Fill predstavuje nové riešenia v oblasti zberu odpadu a zároveň obmedzuje neporiadok, slúži na zlisovanie pouličného odpadu z pešej zóny a parku a tým spríjemní život obyvateľov i návštevníkov Trenčianskych Teplíc. „Pri údržbe pešej zóny a priľahlého parku je nám Mr. Fill veľmi nápomocný," skonštatoval riaditeľ TsM Trenčianske Teplice. Možno budú mať záujem o týchto inteligentných eko-pomocníkov i iné mestá a obce.


Meno autora/autorov

Nela Fedorová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

3. Článok je o lisovacom kontajneri, ktorý zabezpečuje zníženie objemu odpadov, ktoré sú neskôr vyvážané na skládky.

9. Prvý lisovací kontajner v Trenčianskych Tepliciach, dokonca na celom Slovensku

11. Obyvatelia Trenčianskych Teplíc sa tešia z tejto inovácie.