Správne svietiť a viac šetriť
Lepšie svietiť a viac šetriť. Autor: Valéria Jadroňová

Správne svietiť a viac šetriť


Lepšie svietiť a viac šetriť. Autor: Valéria Jadroňová

Udalosti posledných dní, ktoré priniesli energetickú krízu, znepokojili aj  nás, mladých reportérov na ZŠ sv. Augustína. Rozhodli sme sa preto pátrať po tom, ako sa na škole pristupuje k šetreniu energií. Spoločne sme si sadli za jeden stôl s pani riaditeľkou, učiteľmi a spolužiakmi a diskutovali o tom, čo sa už na škole urobilo a čo je možné ešte urobiť.

Pri pátraní sme si všimli, že v triedach i na chodbách sa svieti šetriacimi LED svietidlami, na všetkých radiátoroch sú umiestnené termostatické hlavice a pri prehliadke podkrovia a pivničných priestorov  sme si všimli, že je nainštalované účinné zateplenie rozvodov tepla a strechy a kúri sa kondenzačnými kotlami. Rovnako sú na škole vymenené všetky okná.

Tieto zistenia podporili i vyjadrenia pani riaditeľky PhDr. Evy Iliášovej: „Ako škola patríme k školám s nízkou spotrebou energie a zatiaľ sa nám podarilo podniknúť v oblasti šetrenia energií všetko, čo bolo v našich silách.“ Pani riaditeľka myslela na finančne náročné opatrenia. Spomenula však i to, že v tejto situácii pôjde najmä o „spoločné nastavenie“ všetkých zamestnancov a žiakov k spoločnému stopovaniu po tom, ako lepšie šetriť.

Zašli sme i za spolužiakmi a pýtali sa ich, čo im vadí a v čom vidia plytvanie. „Na dolnej chodbe býva často zima, napriek tomu, že sa kúri. Vchodové dvere na školský dvor bývajú ráno často otvorené, rovnako ako aj dvere na vstupe do záchodov.“ Takto sa vyjadrili najmä žiaci piateho ročníka. Všimli si tiež, že cez prestávky ostávajú pozapínané všetky svetlá v triedach a tiež, že sa zbytočne šťuká vypínačmi alebo že ostávajú neefektívne zapnuté obrazovky na chodbových informatívnych monitoroch v časoch, keď sú vyučovacie hodiny.

Pýtali sme sa i na možné riešenia. Väčšina žiakov navrhuje, aby sa dbalo na krátke a účinné vetrania počas prestávok, využívanie denného svetla, čo znamená nezabudnúť odostrieť závesy, najmä po hodinách, keď sa využívajú dataprojektory. „Na umývanie rúk by sme mali používať studenú vodu a iba pomalý prúd,“ vyjadrili sa siedmaci, „a tiež splachovať menším množstvom vody.“

Z návrhov nás zaujalo zavedenie nálepiek na vypínače, aby žiaci, sediaci pri vypínačoch, vedeli prispôsobovať množstvo zasvietených svetiel efektívne. S nápadom prišla Anička, žiačka V.A triedy a jej spolužiačka Simonka vytvorila grafický návrh nálepky. Dievčatá stihli nápad už aj uviesť do reality a v zmysle hesla: „Správne svietiť a viac šetriť!“ sa na ZŠ sv. Augustína začína viac realizovať projekt „spoločného nastavenia“ zamestnancov i žiakov, ktorý spomenula pani riaditeľka. Zdá sa, že škola je na najlepšej ceste, ako vďaka spolupráci zamestnancov a aj žiackych nápadov a postrehov lepšie šetriť. 

Meno autora/autorov: 
Terézia Kocianová, Juraj Krajči, Anna Šujaková
Vek autora/autorov: 
10,11,10
Škola: 
Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica