OTVORÍM - NEOTVORÍM

Kvôli ťažkým a vysokým kontajnerom, musia deti odpad vyhadzovať doslova "po špičkách", autor. Miroslava Mrišová

V meste Nová Dubnica sa občania často stretávajú s odpadkovými vrecami, pohodenými vedľa kontajnerov. Len málokto z obyvateľov mesta si však tento problém všimne alebo mu venuje väčšiu pozornosť. Záhada s pohodenými odpadkovými vrecami ale nie je neriešiteľná. Stačí sa zamyslieť a problém zmizne.

Nová Dubnica používa typické kontajnery, ktoré vidíme skoro na celom Slovensku. Veľké, ťažké, kovové nádoby na odpad. Mesto kvôli nim vybudovalo dokonca nové stojiská, ktoré stáli radnicu aj nemalé peniaze. Napriek tomu je okolie kontajnerov a stojísk často znečistené a popri kontajneroch zostávajú vrecia s domácim odpadom. ,,Myslím si že, tieto vrecia tam ostávajú kvôli lenivosti a neochote ľudí prejsť pár metrov ku kontajneru, preto je cieľom mesta budovať kontajnery, čo najbližšie k domom. Aby to teda aj tí leniví nemali tak ďaleko ku kontajnerom. A na každom stojisku by okrem nádoby na zmesový odpad mali byť pripravené aj nádoby na triedenie. Nech ľudia majú vlastne rovnako ďaleko aj ku košu na zmesový odpad, ale aj ku košu na papier, plasty, sklo aj kovy.“, povedala vedúca odboru životného prostredia Nová Dubnica, Mgr. Katarína Bašná.

Nechcú, ale musia

Tento problém však nevzniká iba kvôli lenivosti občanov. Vrecia s odpadom pri košoch pribúdajú aj kvôli konštrukcii starých kontajnerov.  Veľké a ťažké kontajnery, ktoré mesto využíva už desiatky rokov, sa totiž ťažko otvárajú. Malé deti a starší občania nemajú toľko síl,  a preto často nechajú odpadky vedľa kontajnerov. Vrecia s odpadom čakajú iba na náhodných okoloidúcich, aby ich odhodili. Navyše, niektoré kontajnery sa po dlhých rokoch používania pokazili. Smetiarske auto ich pri vysypávaní obsahu často poškodí do takej miery, že sa nedajú otvoriť vôbec.

Riešenie?

Možnosťou, ktorá by pomohla zabrániť tomuto problému, je kúpa nových kontajnerov. Ide však o nákladnú investíciu, nakoľko kvôli novým kontajnerom je nutné často zakúpiť aj novú technológiu, ktorá by dokázala kontajner vysypať. A tak by museli buď špeciálne upraviť smetiarske autá, alebo zakúpiť nové. Najlacnejším riešením sa zdá sa byť kúpa jednoduchých odpadkových košov so špeciálnym pedálom. Ten sa otvorí po tom, čo sa na neho postavíte. Inou možnosťou sú dnes moderné polo podzemné kontajnery, ktoré už nájdeme vo viacerých slovenských mestách. Práve o túto technológiu sa zaujíma aj radnica mesta Nová Dubnica. ,,Primátor mesta zvažuje nákup takzvaných polo podzemných kontajnerov, ktoré majú väčší objem, takže sa do jednej nádoby zmestí oveľa viac odpadu. Vyzerá to tak, že v tomto roku vyskúšame takú novú formu kontajnerov a potom v ostatných lokalitách budeme skúšať len opravovať kontajnery."

Polo podzemné kontajnery - dobrá voľba?

Samotné kontajnery majú formu valca, ktorého väčšia časť je ukrytá pod zemou. Nadzemné časti sa dajú prirovnať ku kusu „rúry“ s poklopom, cez ktorý je možné odpad vhodiť dnu. Polo podzemné kontajnery majú veľké množstvo výhod: nový typ kontajnerov zamedzí ľuďom vyberať odpad z kontajnerov a prehrabávať sa v nich, tiež sú vhodným riešením problému umiestnenia odpadu – chlad v podzemnej časti kontajneru znižuje riziko rozkladu a eliminuje zápachy. V zime, naopak, zabránia zamŕzaniu odpadu, čo doteraz spôsobovalo komplikácie pri vyprázdňovaní smetných nádob. Okrem toho nimi nikto nepohne, čo vylučuje prevrátenie a vysypanie nádoby s odpadkami, prípadne premiestnenie zbernej nádoby na iné miesto. Nakoľko je vak s odpadom objemnejší, zmestí sa do neho viac odpadu. A tak môže radnica ušetriť aj na pohonných hmotách, nakoľko odpadkové koše nemusia vysypávať každé dva dni.

Takýto typ kontajnerov však so sebou prináša aj nevýhody. Jednou z nich je donášková vzdialenosť na uloženie odpadu. Treba zdôrazniť, že takéto kontajnery nestoja na každej ulici a je treba za nimi dochádzať ďalej ako za obyčajnými kontajnermi. Tie nahradí centrálne miesto na vyhadzovanie odpadu, čím sa mnohým obyvateľom predĺži vzdialenosť od domu ku kontajnerom. Ďalšou nevýhodou je už spomínaná kúpa nových technológii na vysypávanie odpadu z týchto odpadkových košov. Čo na polo podzemné kontajnery hovoria obyvatelia mesta? „Myslím si, že kontajnery zapustené do zeme by boli určite estetickejšie ako staré klasické kontajnery. Tie sa používali ešte, keď som bol malým chlapcom. Myslím, že treba ísť s dobou. Netreba ale zabúdať na fakt, že Nová Dubnica má unikátnu architektúru, je pamiatkovo chránená. Tak treba rozmýšľať, či sa sem naozaj takéto zberné nádoby hodia. Bolo by to treba skonzultovať s odborníkmi.", povedal Novodubničan Marek.

Neposielajte vyniesť smeti malé deti

Budú obyvatelia mesta Nová Dubnica teda aj naďalej nachádzať pri stojiskách s kontajnermi vrecia s odpadom? To ukáže len čas. Pre malé deti a starších občanov však môže byť zatiaľ potešujúca správa, že mesto necháva staré kontajnery opravovať. „V ostatných lokalitách budeme skúšať opravovať kontajnery. Tieto kovové kontajnery majú totiž od plastových jednu výhodu a tou je ich životnosť a odolnosť voči vandalizmu. Kovový kontajner vydrží dlhšie, len ho musíme teda udržiavať v dobrom stave, aby to otváranie bolo jednoduché.  Druhá vec je, že možno by rodiny nemali malé deti posielať s odpadom, lebo predsa výška je zaväzujúca. Takže možno to dieťa do 10 rokov by asi nemalo byť posielané zo smeťami von.“

 


Meno autora/autorov

Miroslava Mrišová, Radka Lamačková

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Vrecia s odpadom často končia pohodené pri odpadkových košoch. Je to kvôli lenivosti či zastaralým kontajnerom? autor: Miroslava Mrišová
Kontajnery sa často stávajú obeťou vandalov. autor: Miroslava Mrišová