NIE PITNOU VODOU!
Žiaci naberajú dažďovú vodu zo suda do krhličiek, ktoré potom umiestnia do záchodov

NIE PITNOU VODOU!


Žiaci naberajú dažďovú vodu zo suda do krhličiek, ktoré potom umiestnia do záchodov

Žiaci zo Spojenej súkromnej školy v Novej Dubnici sa rozhodli, že nebudú splachovať pitnou vodou. Aspoň na jeden deň si teda vyskúšali splachovať dažďovou vodou a výsledok ich príjemne prekvapil. 

Posledný piatok v októbri nebol na Spojenej súkromnej škole v Novej Dubnici obyčajný piatok ako každý týždeň. V sude, ktorý je napojený na odkvap zo strechy školy, sa nahromadilo dostatočné množstvo vody pre nezvyčajnú aktivitu. Žiaci sa rozhodli splachovať dažďovou vodou. "Táto aktivita bola zatiaľ iba skúšobná, zatiaľ sme nádoby s dažďovou vodou umiestnili iba na záchodoch v rámci druhého stupňa. Bola tu totiž obava, že menší žiaci nedokážu zdvihnúť ťažkú krhlu s vodou alebo by ju mohli prevrátiť", oboznamuje s aktivitou pedagóg Marek Janičík, ktorý vyučuje voliteľný predmet s názvom Mladí reportéri pre životné prostredie. Práve na tomto predmete sa žiaci z rôznych ročníkov rozhodli pre túto aktivitu.

Žiaci si na internete našli odpoveď na otázku "Koľko litrov vody sa minie pri jednom spláchnutí?" a odpovede ich prekvapili. Priemerne ide o 3 až 6 litrov pri spláchhnutí v záchode a zhruba 1,5 litra pri spláchnutí v pisoári. Žiaci tohto predmetu sa rozhodli, že vytvoria počas prestávok "hliadky", ktoré budú dopĺňať krhličky s dažďovou vodou umiestnené na záchodoch. Zároveň sa hliadky starali aj o to, aby žiakom pripomínali ich aktivitu a to vo forme vylepenia plagátov. 

Deň nesplachovania pitnou vodou nezaznamenal na škole negatívny ohlas. Škola sa rozhodla ho opakovať pravidelne. 

Meno autora/autorov: 
kolektív Mladých reportérov pre životné prostredie Nová Dubnica
Vek autora/autorov: 
11-14
Škola: 
Spojená súkromná škola Nová Dubnica