Namiesto kvetov rastú vraky

Rastúce vrakovisko. Autor: Karolína Javorská
Porovnanie rozlohy vrakoviska za posledné roky. Autor: Google Satelitné snímky
Na hrane pádu. Autor: Zuzana Galdunová

Radia sa k jedným z troch najväčších producentov znečisťujúcich látok na svete, no aj napriek tomu sú čoraz viac populárnejšie. Autá. Najpoužívanejší dopravný prostriedok na svete, ktorý nás dokáže komfortne a rýchlo dostať z bodu A do bodu B. No aj za naše cesty sa platí daň, je to takisto najväčší zdroj znečistenia a to rovno niekoľkými spôsobmi. Znečisťuje ovzdušie a po nesprávnej likvidácií aj pôdu a vodu.

Staré auto ako nebezpečný odpad

Vlastníci týchto motorových vozidiel bez problémov nefunkčné autá dlhodobo parkujú na sídliskách, vo dvoroch či záhradách a nikto sa nezaoberá následkami, ktoré môže takéto „odloženie“ auta spôsobiť. Postupom času sa z neho uvoľňujú nebezpečné látky a materiály znehodnotné následkom korózie, poškodením tesnenia a iných jeho súčastí. Práve kvôli nebezpečným látkam sa staré vozidlo radí do kategórie nebezpečných odpadov, ktorý môžu likvidovať iba autorizovaní spracovatelia starých vozidiel. Len v Prešovskom kraji máme šesť autorizovaných spracovateľov. Koľko je ich ale neautorizovaných? 

Odstrašujúci príklad

Pre nás sa zlým príkladom a akousi výstrahou pred týmto problémom stala skládka vrakov na východe Slovenska v obci Uzovce. Počas uplynulých rokov sa na pozemku bývalého poľnohospodárskeho družstva nazbieral nesmierne vysoký počet zle spracovaných a následne chybne uskladnených vyradených motorových vozidiel. Toto miesto vyvoláva v občanoch aj vo vedení obce veľké obavy o ďalší vývoj miestnej situácie. Ide o esteticky nevábivý objekt, na ktorý sa denne pozerajú nájomníci bytového domu situovaného niekoľko metrov od tohto miesta. Nehovoriac o estetickej stránke, plocha tejto skládky sa zväčšila natoľko, že z pozemku zmizla markantná časť pôvodnej zelene.

Nielen uskladnenie, ale aj nakladanie s inými časťami vozidiel je v tomto prípade neprípustné a alarmujúce. Okrem kovových kostier áut je spoza plotu vidieť aj rôzne iné časti, ako sú motory, karosérie a dvere, ktorých súčasťou sú aj sklá. Následkom zlého uskladnenia nastáva znečistenie úrodnej pôdy, ekosystému a neposlednom rade vody. Uniknuté zvyškové oleje a všetky kvapaliny pôsobia nepriaznivo na faunu a flóru. Tieto kvapaliny obsahujú ťažké kovy, detergenty a ropu. Len chladiaca kvapalina potrebná na správne fungovanie motora obsahuje jedovatý etylénglykol, ktorý nepriaznivo pôsobí na nervový systém živočíchov. Vyššie spomenuté látky sa dostávajú cez pôdu až k pitnej vode, teda neohrozujú len živočíchy a rastlinstvo, ale aj samotných ľudí.

Postoj spoločnosti je jasný

„Veľmi nám prekáža, ako ďaleko to zašlo. Niekto sadí kvety a nám tu rastú vraky,“  hovorí znepokojená obyvateľka, ktorá intenzívne venuje pozornosť vzniknutému problému. Zaujímal nás aj postoj vedenia obce: „Nájomca na pozemku opakovane spaľoval aj použité pneumatiky, no po viacnásobnom písomnom napomenutí prestal," dodal starosta obce Jaroslav Golodžej. Rozrastanie tejto skládky ale neprestalo a vraky sú priam pohodené na trávnatej ploche nad pozemkom. Hľadanie uspokojujúceho riešenia komplexného problému, akým je aj vrakovisko, je záležitosťou nielen občanov a miestnej samosprávy, ale aj vyššieho územného celku. Zaujímalo nás preto aj stanovisko polície. Od občanov sme zistili, že sa pri objekte pohybovala hliadka polície. Túto skutočnosť sme chceli objektivizovať na oddelení komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Prešove, kde nám to hovorkyňa nepriamo potvrdila konštatovaním, že nám z dôvodu zmarenia prebiehajúceho vyšetrovanie nemôžu byť poskytnuté bližšie informácie. Z toho jednoznačne vyplýva, že Policajný zbor o týchto skutočnostiach vedie trestné stíhanie, avšak z informácie nie je zrejmé, pre aký konkrétny trestný čin podľa Trestného zákona a ani či uvedené konanie je vedené tzv. vo veci, alebo či už bolo vznesené obvinenie voči konkrétnemu páchateľovi, resp. páchateľom, ako nám vysvetlila hovorkyňa Ing. Jana Ligdayová.

Čo stojí za vznikom vrakoviska?

Po rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi aj po vyjadrení polície, by sme mohli uvažovať o niekoľkých záveroch. Ide o pasivitu majiteľov starých vozidiel pri ich správnom vyraďovaní alebo finančný motív z predaja starých súčiastok? Spravodlivé ukončenie však nechajme na vyšetrovanie PZ. Zatiaľ si však môžeme byť istí, že problém v nelegálnom vrakovisku vidia všetci a dúfajú, že riešenie je na horizonte.

Miestny problém, ako je tento, je následkom mnohých predchádzajúcich udalostí. „Automobilový priemysel, v ktorom u nás pracuje približne 129-tisíc ľudí, sa na celkovom výkone slovenskej ekonomiky podieľa 13 percentami. Podiel odvetvia na priemyselnej produkcii dosiahol 44 percent.“, ako informuje Zväz automobilového priemyslu za rok 2018. Súčasným tempom môžeme predpokladať viac takýchto skládok nebezpečného odpadu, keďže počet automobilov na cestách stále rastie nielen u nás, ale aj v celej Európe. „Za posledných 5 rokov sa v Európe zvýšil počet automobilov na cestách o 5,7%, nárast o 14 miliónov kusov, čo predstavuje jedno vozidlo na asi dvoch obyvateľov.“, ako uvádza Asociácia európskych konštruktérov vozidiel. Ako predísť preplneným cestám s poloprázdnymi autami?

Budúcnosť môže byť o zdieľaní

Moderná doba prichádza s mnohými alternatívnymi spôsobmi prepravy, od viac tradičných ako autobusová či vlaková doprava, až po inovatívne riešenia, dostupné už aj v našej krajine. Prenájom vlastného automobilu, ktorý práve nepoužívate, nie je v zahraničí novinkou. Ide o zdieľanú ekonomiku, výhodnú pre majiteľa automobilu, nájomníka, aj našu planétu. Pozitívnym faktom je, že počas uplynulých rokov sa tejto službe v zahraničí darilo a jej zárodky sú už aj na Slovensku, v hlavnom meste Bratislave, kde funguje služba „Carrivederci“. Ďalšie z riešení spája cestujúcich v rovnakom smere. Môžete naplniť svoj automobil alebo automobil iného vodiča, čím sa rozdelia náklady na prepravu, odľahčite cesty a zanecháte o polovicu menšiu uhlíkovú stopu, akoby ste zanechali v dvoch vozidlách. Na celom Slovensku a skoro celej Európe už funguje služba „BlaBlaCar“, stačí nájsť vyžadovaný spoj.

Zachovajme sa zodpovedne

Problém dopravy sa týka každého z nás, každý deň, preto hľadajme riešenia budúcnosti prístupné pre nás, aj našu planétu. Ak už auto máte, snažte sa konať zodpovedne k sebe, spoločnosti aj ekosystému a po jeho používaní ho správne vyraďte.


Meno autora/autorov

Zuzana Galdunová, Karolína Javorská, Veronika Nazarejová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

SDG6, SDG12, SDG15: Problém z nášho okolia v podobe rozrastajúceho sa vrakoviska v Uzovciach je ukážkovým príkladom nezodpovednej spotreby a znečisťovania prostredia. Nebezpečné látky unikajúce z vrakov sa dostávajú cez pôdu až k pitnej vode, teda neohrozujú len živočíchy a rastlinstvo na pevnine, ale aj samotných ľudí.